Το άρθρο με τίτλο “Incipient membrane scaling in the presence of polysaccharides during reverse osmosis desalination in spacer-filled channels” των Καρανάσιου Α., Μητρούλη Σ. και Καράμπελα Α., από το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Desalination. Στο άρθρο αναγνωρίζεται η συμβολή του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ.

https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114821

1b.Karanasiou et al. DESAL-2021 Fouling- Scaling

1c.Publication_recognition