Αντικείμενο του έργου είναι η ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από το υγρό απόρρευμα αναερόβιας χώνευσις υγρών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες.