ΑΝΑΘΡΕΨΗ μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία Διερεύνηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες για την αποτελεσματική ανάκτηση νερού και θρεπτικών συστατικών από το υγρό απόρρευμα αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων
Σκοπός
Σκοπός

Το έργο ΑΝΑΘΡΕΨΗ στοχεύει μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο εργασίας στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Περιγραφή
Περιγραφή

κλιμάκωση μεγέθους σε βιομηχανική κλίμακα μίας ολοκληρωμένης και ελκυστικής για τη βιομηχανία τροφίμων πρακτικής λύσης.

Εταίροι
Εταίροι

Το πρόγραμμα ΑΝΑΘΡΕΨΗ περιλαμβάνει 3 εταίρους, τον ερευνητικό φορέα ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, τον Όμιλο TEDRA και την ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Το Πρόγραμμα

Η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία αποτελεί τη βασική προσέγγιση του έργου ΑΝΑΘΡΕΨΗ, αντικείμενο του οποίου είναι η διερεύνηση και η βελτιστοποίηση της απόδοσης καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες για την αποτελεσματική ανάκτηση νερού και θρεπτικών συστατικών (N-NH3, P-PO4) από το υγρό απόρρευμα αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων.

Το έργο ΑΝΑΘΡΕΨΗ στοχεύει μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο εργασίας στην επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών ζητημάτων και την επίτευξη της απαραίτητης τεχνολογικής προόδου ώστε να καταστεί εφικτή και οικονομικά βιώσιμη η Κλιμάκωση μεγέθους σε βιομηχανική κλίμακα μίας ολοκληρωμένης και ελκυστικής για τη βιομηχανία τροφίμων πρακτικής λύσης.

Οι Εταίροι

Νέα

τελευταίες ενημερώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Μετάβαση στο περιεχόμενο