Εταίροι

Συνολικά, το έργο ΑΝΑΘΡΕΨΗ έχει διάρκεια 3 έτη και εμπλέκει 3 εταίρους, έναν ερευνητικό φορέα (ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) με εκτεταμένη ερευνητική και επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, μία δυναμικά εξελισσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων (ΤΕΔΡΑ) και η οποία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της έχει δημιουργήσει τη FERTECH PRODUCTION, και την εμπορική εταιρία FERTILIS TRADE, οι οποίες συνθέτουν πλέον τον Όμιλο TEDRA, και μία σημαντική βιομηχανία παραγωγικής τυροκομικών προϊόντων (ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.) η οποία αποτελεί δυνητικό τελικό χρήστη της τεχνολογίας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, καθώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αποτελεσματικής ανάκτησης θρεπτικών συστατικών από τις εκροές της αναερόβιας χώνευσης των υγρών αποβλήτων της.

Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ είναι ο ερευνητικός εταίρος του έργου ο οποίος διαθέτει καταρτισμένο προσωπικό, σημαντική ερευνητική υποδομή και επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, αξιοποίησης και διαχείρισης εγχώριων φυσικών πόρων και ήπιων μορφών ενέργειας, και ανάπτυξη καινοτόμων χημικών, φυσικοχημικών και βιοτεχνολογικών διεργασιών με έμφαση στη χρήση τεχνολογιών διαχωρισμού με μεμβράνες.

H TEDRA είναι όμιλος ελληνικών εταιριών που ειδικεύονται στην μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων, στην υψηλής τεχνολογίας διαχείριση – αξιοποίηση αποβλήτων και τη διαχείριση οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων.

Με περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα, ο όμιλος είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος στην ελληνική και διεθνή αγορά αναλαμβάνοντας εκατοντάδες έργα υψηλών προδιαγραφών, όπως κτιριακά, βιομηχανικά, βιολογικούς καθαρισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Έχοντας ως κύριο γνώμονα το υψηλό επιστημονικό επίπεδο τεχνογνωσίας, τις καινοτόμες λύσεις και την άρτια κατάρτιση των στελεχών της, η TEDRA συμβάλει στην επίτευξη μοναδικών έργων παρέχοντας άριστα αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινή ποιότητα της ανθρώπινης ζωής με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.Εκτός από την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της, η TEDRA εστιάζει σε νέες αγορές παραγωγής ενέργειας με υψηλές μορφές τεχνολογίας διαχείρισης αστικού και βιομηχανικού αποβλήτου. Η καθετοποιημένη στρατηγική λειτουργίας του ομίλου προσδίδει μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα με πρωτοπόρες εκφάνσεις.Μέλη του ομίλου TEDRA αποτελούν οι εταιρίες FERTECH production και FERTILIS trade που συντελούν στην οραματική πορεία ανάπτυξης ενός οργανισμού που σκοπό του έχει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή αγορά.

Η Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες, και πιο πετυχημένες μονάδες
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογική εξέλιξη, η εταιρία μπορεί σήμερα και προσφέρει εξαιρετική ποιότητα για
την παραγωγή ελληνικών παραδοσιακών τυριών, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογική της υπεροχή αλλά και στην
εμπειρία 85 χρόνων.
Η ιστορία της εταιρίας ξεκινάει το 1927, όταν ο Νικόλαος Μπίζιος αρχίζει- εκμεταλλευόμενος το ιδιαίτερο μικροκλίμα της
περιοχής- να καλλιεργεί στη Σαμαρίνα, το υψηλότερο χωρίο των Βαλκανίων, το καλύτερο χορτάρι για την τροφή των
αιγοπροβάτων. Ως κτηνοτρόφος γνωρίζει καλά τις ανάγκες της σωστής κτηνοτροφίας και έτσι δημιουργεί την πρώτη
οικογενειακή μονάδα παραγωγής τυριών, παντρεύοντας το μεράκι του για την κτηνοτροφία με την παραγωγή των
τυροκομικών προϊόντων.

Η ομάδα