Δημοσιεύσεις

Poster του project

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το poster του project.

Flyer εσπερίδα TEDRA του project

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Flyer εσπερίδα TEDRA του project.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το paper ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ .